Suzana Maksimović, dipl. fizioterapeut u Doboju - FIZIO ART D Doboj

Suzana Maksimović, diplomirani medicinar fizioterapije i sertifikovani Schroth (Šrot) terapeut (oblast deformiteta kičme djece i odraslih osoba)

Rođena 1979. godine u Doboju. Srednju medicinsku školu završila u Doboju. Zvanje diplomirani medicinar fizioterapije stekla na “Visoka medicinska škola Prijedor”. Završila je postdiplomsku edukaciju sertifikovanog terapeuta iz oblasti deformiteta kičme djece i odraslih osoba na “International Schroth Three Dimensional Scoliosis Therapy” Germany. Udata i majka dvoje djece…