Elektroterapija


Elektroterapija obuhvata:


 

Interferentne struje

U pripremi ….

 


Dijadinamske struje – DD

To su jednosmjerne niskofrekventne impulsne struje polusinusoidnog oblika.

Najvažniji terapijski efekti ovih struja su:

  1. Smanjuju bol
  2. Smanjuju otok i upale
  3. Povećanje lokalne cirkulacije
  4. Povećanje mišićne kontrakcije
  5. Ubrzano zarastanje tkiva

 


Galvanske struje

Predstavlja jednosmjernu konstantnu struju koja se koristi u medicinske svrhe. Galvanska struja izaziva hiperemiju u koži i dubljim strukturama kroz koje prolazi i smanjuje bol.

Indikacije za primjenu galvanske struje su:

  1. Zatvorene povrede tkiva
  2. Otvorene povrede (nakon zarastanja rana)
  3. Sva bolna stanja
  4. Priprema za kineziterapiju
  5. Mlitava paraliza nakon oštećanja nerva

 


Ruske struje

U pripremi …