Schroth metodom deformitet kičme

U “FIZIO ART D” Doboj ordinira Suzana Maksimović, diplomirani medicinar fizioterapije i sertifikovani Schroth (Šrot) terapeut (terapeut iz oblasti deformiteta kičmenog stuba djece i odraslih osoba).

Jako je bitno prepoznati skoliozu i na vrijeme krenuti sa vježbanjem, kako bi se progresija deformiteta kičme mogla zaustaviti. Kod djece bi to prvi trebali da primijete roditelji ili stručna lica na sistematskim pregledima u školama. Kada se problem detektuje na vrijeme, onda su i rezultati samog liječenja mnogo brži i bolji, nego u dobi kada se završi rast i razvoj djeteta“, navodi Suzana Maksimović i dodaje:

Čast mi je što sam imala priliku da učim od najboljih i da svoje znanje prenesem na dječicu, a i odrasle, kako bi im život postao kvalitetniji. Takođe, bitno je napomenuti da je Šrotova metoda opšte prihvaćen koncept liječenja deformiteta kičme u cijelom svijetu, dok je u Njemačkoj osnovna metoda u liječenju skolioze“.

 

Fotografije sa redovnih godišnjih edukacija o inovacijama vezanim za Schroth metodu, počev od 2019. nadalje…

“FIZIO ART D” Doboj, ul. Dobojskih brigada 416, naselje Usora, Doboj, više na:


 

Šta je SCHROTH (Šrot) METODA?

Šrot metoda je neoperativno liječenje skolioze, koja je nastala u Njemačkoj dvadesetih godina prošlog vijeka. Ime je dobila po svojoj autorki Katarini Šrot, koja je i sama imala skoliozu. Ona je na sebi osjetila problem i postavila osnove funkcionalne dijagnostike i terapije.

Danas predstavlja standard u više desetina svjetskih zemalja kada je u pitanju liječenje skolioze fizikalnom terapijom. Ova metoda je posebno uspješna kod djece u razvoju, a takođe se uspješno primjenjuju i kod odraslih gdje je korekcija deformiteta isto izražena.

Šrot metoda je najkompletnija metoda u liječenju skolioze kojom su obuhvaćeni svi aspekti zakrivljenja kičme.

CILJ šrot vježbi je derotacija, ispravljanje i stabilizacija kičmenog stuba u trodimenzionalnoj ravni. Pored toga, ovim vježbama se eliminišu i ublažavaju bolovi, jača vitalni kapacitet pluća i poboljšava držanje tijela.