Fotografije sa Schroth edukacija iz 2022. godine:

Fotografije sa edukacije iz 2021. godine:

Fotografije sa Schroth edukacija iz 2019. godine:

Švajcarski aparat STORZ za eliminaciju celulita i uklanjanje bola.

Fizio kabinet…